Untitled Document
 

 

До 2002 г. в училищата функционират около 120 клуба, които под една или друга форма се включват в изявите на националния клуб. В последвалите години повечето клубове работят под формата на СИП-ове или епизодично, по конкретни проекти. През 2006 г. се учредиха два нови клуба – в с. Лопян и в Етрополе.

Клуб "ЕТРОПОЛЕ" - дипляна: 1>> 2>>