Структура
 

Дейността на НК “Родолюбие” се планира и ръководи от Обществен съвет, в който са включени изтъкнати дейци на образованието, науката и културата, учители, музейни работници, общественици. В периода 2001 – 2006 г. клубът се ръководи от Ани Маркова, от юни 2006 до януари 2011 – от Ваня Кастрева, до декември 2012г. - от проф. Румяна Кушева. Настоящият председател на Обществения съвет е Янка Такева