Untitled Document
 

 

През годините бяха организирани  множество състезания и изложби, посветени на бележити личности, годишнини , актуални въпроси на съвремието – 2000-годишнината от рождението на Иисус Христос, приносът на България в утвърждаване на християнството в славянския свят, мястото на българите в световната цивилизация и култура.

През април 2006 г се проведе национално ученическо състезание „Земя на дедите ни, бъди благословена!“, посветено на 130-годишнината от Априлското въстание.

Снимки от награжаването.. 1>>  2>>  ..от състезанието  1>>  ..от екскурзията за победителите 1>>  2>>

На 10 и 11 май 2007 г. във Военноисторическия музей в София се проведе националното ученическо състезание „Земя на дедите ни, бъди благословена!“, посветено на 170-годишнината от рождението на Васил Левски

Моменти от състезанието: 1>>  2>>  3>>  4>>  5>>  6>>  7>>  8>>  9>>

На 30 и 31 май в Разград се проведе националното ученическо състезание, посветено на 135-годишнината от Априлското въстание. Честито на победителите!

Списък на победителите >>

Моменти от състезанието: 1>>  2>>