Untitled Document
 


 

Най-популярна изява на клуба е Националният ученически конкурс “Родолюбие”, провеждан без прекъсване още от създаването му. Той е включен и в националния календар на МОН за извънучилищните изяви на учениците. Въпреки трудностите, конкурсът запази своята популярност и всяка година привлича многобройни участници. Не секва интересът към традиционните теми, свързани с българските приноси в общочовешкото развитие от древността до днес, със славни моменти от нашата история. Привлекателни са и актуалните тематични направления, както и съвременните форми на лична творческа изява.

От 2005 г. в конкурса участват и педагози със свои разработки.

Сборници: "Бележити българи">>  Реферати - заглавна страница>>  последна страница>>  "Конкурс 97">>

Грамоти: 1994г.>> Наградена рисунка 1997>> 1999г.>>  1999г.>> 2000г.>>  2000г.>>   2005>>

Снимки на наградените: С домакина П. Йотов>>  Връчва се награда>> Приветствие от зам. министър М. Налбант>>  В Националния природонаучен музей >>