Untitled Document
 


Клубът търси съмишленици из цялата страна и от българските общности   зад граница – фирми, организации и отделни граждани, които милеят за бъдещето на децата и страната ни, могат да окажат своята помощ и подкрепа на клуба. Седалището и адресът на управление на НК ”Родолюбие” е град София 1000, ул.”Ген. Паренсов” № 11.

Председател:
д.ик.н. Янка Такева..........................02/987-78-18
e-mail:sbu_centrala@abv.bg

Зам. председатели:
Диана Илиева ................................02 8271509, 0899646561
e-mail: diqnna_ilieva@abv.bg

Иван Кънчев .................................02 988 41 942, 0879997304
e-mail ivankantchev@abv.bg

Координатор:
Ива Недева...................................02/987-78-18

за писмена кореспонденция:
1000 София, „Ген. Паренсов“ 11
e-mail: nkrodolubie@abv.bg