Untitled Document
 

 

През годините клубът е получавал подкрепата на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, фондация “Отворено общество”, МОН, Синдиката на българските учители, фондация “В. Левски” и още много радетели за българското.

И днес клубът осъществява своята дейност с подкрепата на Министерството на образованието и науката и в постоянно сътрудничество с Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ. Все по-голяма съпричастност проявяват националните и регионалните музеи, Ротари клубовете и младежките им организации Ротаракт и Интеракт, вестниците „АзБуки“ и „Учителско дело“, стопански и обществени организации, частни лица.