Untitled Document
 

 

 

Националният клуб ”Родолюбие”е учреден през 1992 г. като структура към фондация “Детето и природата”. Негов създател и пръв председател (до 2000 г.) е Михаил Докторов.

 

М. Докторов с Обществения съвет, 1996г. >>

Интервю с М. Докторов, 2000г. >>

 

Публикации:

Вестник: 1>>  2>>  3>> 4>> 5>> 6>> 7>> 8>> 9>> 10>> 11>> 12>> 13>> 14>> 15>>

Брошура: 1>> 2>> 3>> 4>> 5>> 6>> 7>> 8>> 9>>