Untitled Document
 

Ние сме...

Национален клуб ”Родолюбие” -  доброволно сдружение с идеална цел за работа сред българските деца и ученици, в страната и зад граница. Нашата дейност провокира и развива интереса към българската история, бит, култура, материални и духовни ценности, към родната природа, и формира активна гражданска позиция за опазването и подходящото използване на културно-историческото наследство и природното богатство на България.

 

Програмни документи:

Пази ме!>>

Принципни положения>>