Съобщения
 

Подготвят се промени в организацията и цялостната дейност. Ако имате предложения за това, моля пишете на адреса на Клуба.